Sẽ có những Ngày Chủ nhật xanh năm 2018
22 Th5

Sẽ có những Ngày Chủ nhật xanh năm 2018

Ngày 1/3, Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn tổ chức các Ngày Chủ nhật xanh trong năm 2018, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực t...